Projects

Titel Forschungsleitende Status
AVI (Attische Vaseninschriften/Attic Vase Inscriptions) Continued Wachter, Rudolf Abgeschlossen
Attische Vaseninschriften / Attic Vase Inscriptions (AVI)Wachter, Rudolf Abgeschlossen
Attische Vaseninschriften ⁄ Attic Vase Inscriptions (AVI)Wachter, Rudolf Abgeschlossen
Latinum electronicum Wachter, Rudolf Abgeschlossen